Δραστηριότητες

«Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος και ΕΟΚ» (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 1992)

 

«Η Ελληνική  Μεταλλευτική Βιομηχανία: Παρόν και Προοπτικές» (Αθήνα,   Ιούνιος 1993)

 

«Προστασία Περιβάλλοντος» (Θεσσαλονίκη, Μάιος 1994)

 

«Ορυκτολογία και γεωχημεία: Η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος» (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 1995)

 

1ο Συνέδριο με θέμα: «Ορυκτός Πλούτος και Περιβάλλον στη Δυτική Μακεδονία» (Κοζάνη, Φεβρουάριος 2000)

 

«Αδρανή Πετρώματα και Δομικοί Λίθοι» (συνδιοργάνωση με το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. και την Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας του Ι.Γ.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2003)

 

2ο Συνέδριο (εις μνήμην Ηλία Σαπουντζή) (συνδιοργάνωση με τον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. και την Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας του Ι.Γ.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005) (τα πρακτικά βρίσκονται εδώ)

 

«Δυνατότητες ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο: Πολιτισμός, ορυκτοί πόροι και περιβάλλον» (συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τριγώνου και τη Νομαρχία Έβρου, Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, Αύγουστος 2007) (τα πρακτικά βρίσκονται εδώ)

 

«Γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες στο Δήμο Τριγώνου, Έβρου-Το αρχαιολογικό έργο στο Β. Έβρο» (συνδιοργάνωση: Δήμος Τριγώνου, Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., ΙΘ Ε.Π.Κ.Α. και Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριγώνου, Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, Αύγουστος 2007) (τα πρακτικά βρίσκονται εδώ)

 

«Η συμβολή του ορυκτού πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας» (συνδιοργάνωση με το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011) (τα πρακτικά βρίσκονται εδώ)

 

 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συνέδρια και οι ημερίδες που έχει διοργανώσει η επιτροπή.

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας