Φωτογραφικό αρχείο

Η αφίσα του 2ου Συνέδριου της Επιτροπής.

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Η αφίσα του 2ου Συνέδριου της Επιτροπής.2ο Συνέδριο της Επιτροπής. Από αριστερά: Λέκτορας Β. Μέλφος (ταμίας), Καθηγητής Γ. Χριστοφίδης (Πρόεδρος) και Καθηγητής Μ. Βαβελίδης (Γραμματέας).

2ο Συνέδριο της Επιτροπής. Από αριστερά: Λέκτορας Β. Μέλφος (ταμίας), Καθηγητής Γ. Χριστοφίδης (Πρόεδρος) και Καθηγητής Μ. Βαβελίδης (Γραμματέας).

2ο Συνέδριο της Επιτροπής. Από αριστερά: Ο αείμνηστος Καθηγητής Κ. Σολδάτος, με τη σύζυγό του και τον Καθηγητή Μ. Βαβελίδη.

2ο Συνέδριο της Επιτροπής. Από αριστερά: Ο αείμνηστος Καθηγητής Κ. Σολδάτος, με τη σύζυγό του και τον Καθηγητή Μ. Βαβελίδη.