Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής:

Καθηγητής Βαβελίδης Μιχαήλ, Πρόεδρος της Επιτροπής

Η Επιτροπή στεγάζεται στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας

της

Ελληνικής Γεωλογικής ΕταιρείαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
Καθηγητής Βαβελίδης Μιχαήλ


Πανεπιστημιούπολη,
541 24 Θεσσαλονίκη

 

Λέκτορας Μέλφος Βασίλειος, Ταμίας της Επιτροπής

Τηλέφωνο: 2310998539

Φαξ: 2310998568

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: melfosv@geo.auth.gr

Γεωλόγος, M.Sc. Τζάμος Ευάγγελος, Γραμματέας της Επιτροπής

Ταχυδρομικά:

 

Τηλέφωνο: 2310998474

Φαξ: 2310998568

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vavelidi@geo.auth.gr

 

Τηλέφωνο: 2310998576

Φαξ: -

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tzamos@geo.auth.gr